تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - دو حُسن ختام عاشقانه برای بشر
دو حُسن ختام عاشقانه برای بشر
نظرات |

مهدی این امت از میان این پیشوایان است، او دارای کمال موسی و شکوه عیسی و قضاوت داوود و صبر ایوب است... او در شمایل، گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است.
فاطمه اسداللهی طاهری - بخش مهدویت تبیان

همه حجج الهی علیهم السلام "نور الله" هستند و هدفشان هدایت و اشاعه نور ایمان در دلهای مردم بوده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خاتم الأنبیاء هستند، و امام مهدی علیه السلام خاتم الأوصیاء، آخرین امام از سلسله ائمه علیهم السلام و جانشینان ایشان می باشند که اهداف و زحمات همه حجج الهی را به سرانجام می رسانند.

شبیه ترین افراد به پیامبر رحمت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسول خوبی ها و رحمت برای جهانیان بودند، امام عصر علیه السلام نیز رحمت برای جهانیان هستند (1) و شبیه ترین افراد به ایشان می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «... آگاه باشید! که خداوند تبارک و تعالی من و آنان (علی و حسن و حسین علیهم السلام) را حجتهایی بر بندگانش قرار داده است و از صلب حسین امامانی که دین مرا بر پا می دارند و وصیّت مرا حفظ می کنند. نهمین آنها قائم اهل بیت من و مهدی امّت من است که در شمایل، گفتار و کردار از همه کس به من شبیه تر است...» (2)

صاحب کمالات پیامبران

مؤمنان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ رنجهای زیادی از دست ظالمان و ستمگران کشیده و زخمهای زیادی خورده اند. حکومت امام مهدی علیه السلام و انتقام ایشان از دشمنان خدا، تسلایی برای این رنجها و بهبودی بر این زخمها خواهد بود

امام عصر علیه السلام عصاره تمام خوبی ها و کمالات فرستادگان الهی در طول تاریخ است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «تعداد پیشوایان بعد از من دوازده نفر می باشند به تعداد ماههای سال و مهدی این امت از میان این پیشوایان است او دارای کمال موسی و شکوه عیسی و قضاوت داود و صبر ایوب است.» (3)

درخشنده ترین ستاره

در آسمان امامت، ستاره پر فروغ امام عصر علیه السلام از تلالؤ و درخشندگی بیشتری برخوردار است. امام صادق علیه السلام از پدران بزرگوارشان از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کنند که در شب معراج خداوند انوار امامان علیهم السلام را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نشان داد. امام عصر علیه السلام در میان امامان دیگر مانند ستاره ای درخشان بود.(4) پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند می پرسد: اینها چه کسانی هستند؟ خداوند می فرماید: امامان و این قائم است، آن كه حلال مرا حلال كند و حرام مرا حرام كند و به وسیله او از دشمنانم انتقام گیرم و او مایه راحتى (و آسایش) دوستان من است و او است كه دل پیروانت را از ظالمان و منكران و كافران شفا و بهبود می بخشد.» (5)
در این سخن خداوند این خصوصیات را برای امام مهدی علیه السلام ذکر می کند:
الف- حلال کننده حلال خدا و حرام کننده حرام او؛
امام عصر علیه السلام دین اسلام را گسترش خواهند داد و حلال و حرام خدا را برای مردم تبیین خواهند کرد.
ب- انتقام گیرنده از دشمنان خدا؛
 انتقام از دشمنان خداوند بعد از ظهور و به دست امام عصر علیه السلام صورت خواهد گرفت.
ج- مایه راحتی دوستان خدا؛


امام عصر علیه السلام پیام آور رحمت هستند و برای مؤمنان و دوستان خدا مایه آسایش و راحتی می باشند.
د- شفابخش دلهای پیروان پیامبر صلی الله علیه و آله از [زخمهای] ظالمان و منکران و کافران.
مؤمنان به خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در طول تاریخ رنجهای زیادی از دست ظالمان و ستمگران کشیده و زخمهای زیادی خورده اند. حکومت امام مهدی علیه السلام و انتقام ایشان از دشمنان خدا، تسلایی برای این رنجها و بهبودی بر این زخمها خواهد بود.

قیام کننده به حق

آخرین جانشین الهی و نور امید تمام مؤمنان و مظلومان عالم در طول تاریخ برای دعوت به حق، قیام خواهد کرد. سلمان فارسی می گوید خدمت پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله رسیدم ایشان حسین علیه السلام را بر زانو نشانده و بر سر و صورتش بوسه می زد به وی می فرمود: «تو حجت خدائی و پسر حجت خدا و پدر نه حجتی که از صلب تو هستند. که نهمین آنها قائمشان می باشد.» (6)

آشکار کننده امر خدا پس از سرگردانی مردم

چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها کوتاه گردد و مردم همدیگر را غارت كنند، نه بزرگ بر كوچك رحم كند و نه كوچك احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداى عز و جل مهدى ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد

آشکار شدن دین اسلام و غلبه آن بر سایر ادیان وعده الهی است (7)  که در زمان امام عصر علیه السلام محقق خواهد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمودند «... او بعد از غیبت طولانی و سرگردانی مردم، ظاهر می شود; امر خدا را آشکار می کند و دین حق را ظاهر می سازد...» (8)

تأیید شده به خدا و یاری فرشتگان

نصرت و کمک خداوند و یاری فرشتگان همراه امام عصر علیه السلام خواهد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره حضرت مهدی علیه السلام فرمودند: «... به یاری خداوند تأیید می گردد، و بوسیله فرشتگان یاری می شود ...» (9)

گشاینده قلعه های گمراهی

امام عصر علیه السلام بیدار کننده جانهای فرو رفته در خواب غفلت و از بین برنده دیوارهای مستحکم قلعه های گمراهی هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت زهرا علیها السلام فرمودند: «... به زودى خداوند از صلب حسین نه تن از امامان امین و معصوم را بیرون آورد، و از ما است مهدى این امّت كه چون دنیا دچار هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راهها کوتاه گردد و مردم همدیگر را غارت كنند، نه بزرگ بر كوچك رحم كند و نه كوچك احترام بزرگ را نگه دارد، در آن هنگام خداى عز و جل مهدى ما نهمین فرزند حسین را برانگیزد، قلعه های گمراهی را می گشاید و دلهای غفلت زده را بیدار می کند و در آخر الزمان دین را به پا می دارد چنانکه من در ابتدا آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر می سازد چنانکه از ستم پر شده باشد ...» (10)

فاتح مشارق و مغارب زمین

در دوران امام عصر علیه السلام، تمام زمین به دست ایشان و یارانش فتح می شود و تمام زمین تحت حکومت جهانی امام عصر علیه السلام قرار خواهد گرفت. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله خطاب به حضرت علی علیه السلام فرمودند: «... امامان بعد از من دوازده نفرند، اول ایشان تو هستی، یا علی، و آخرین آنها قائم است که خدا به دستش مشارق و مغارب زمین را می گشاید ...» (11)

برقرار کننده عدل و داد در زمین

برقراری عدالت در تمام کره زمین هدف و آرزوی همه انبیاء و اولیای الهی در طول تاریخ بوده است و تحقق بخش این هدف آخرین ذخیره الهی می باشند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «جانشینان بعد از من به تعداد سرپرستان بنی اسرائیل، دوازده نفر می باشند.» سپس دستش را بر پشت امام حسین علیه السلام گذاشتند و فرمودند: «نه نفر از نسل او و نهمین آنها مهدی است که زمین را از عدل و داد پر می کند همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد ...» (12)

پی نوشت:

1-صدوق، کمال الدین، ج1، باب28، ح1، ص310: «... ثُمَّ أُكْمِلُ ذَلِكَ بِابْنِهِ رَحْمَه لِلْعَالَمِین ...»
2-خزاز رازى، كفایه الأثر فی النص على الأئمه الإثنی عشر، ص 10 و 11.
3- همان، ص 43.
4-کانه کوکب دری فی وسطهم.
5-همان، ص152 و 153.
6- همان، ص 46
7- هُوَ الَّذی أَرسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى وَدینِ الحَقِّ لِیُظهِرَهُ عَلَى الدّینِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكونَ.( توبه / 33.)
8-خزاز رازى، كفایه الأثر فی النص على الأئمه الإثنی عشر، ص 10 و 11.
9-همان، ص 10 و 11.
10-همان، ص 63 و 64.
11-همان ،ص 196 و 197
12-همان، ص 47.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/14
زمان : 08:30 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
descargar facebook 1397/09/15 04:13 ب.ظ
Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and all. But think about
if you added some great photos or videos to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with images and clips, this site could certainly be one of the
best in its niche. Great blog!
http://tinyurl.com 1397/08/29 02:12 ق.ظ
Ahaa, its nice conversation about this piece of writing at this place
at this weblog, I have read all that, so now me also commenting here.
What Equipment is Needed for Sling TV 1397/08/28 03:20 ق.ظ
Hello! I could have sworn I've visited this web site before but
after browsing through a few of the posts I realized it's new to me.
Nonetheless, I'm certainly pleased I discovered it
and I'll be bookmarking it and checking back often!
What Equipment is Needed for Sling TV 1397/08/25 08:12 ب.ظ
Good site you've got here.. It's difficult to find
quality writing like yours nowadays. I truly appreciate individuals like you!
Take care!!
jordans for me 2014 cheap nike coral pink shoes 1397/08/22 12:48 ب.ظ
<a href="http://www.saltydogkennel.top/13/air-jordan-shoes-size-7.5 ">air jordan shoes size 7.5</a><a href="http://www.saltydogkennel.top/14/air-jordan-retro-3-womens-red ">air jordan retro 3 womens red</a><a href="http://www.saltydogkennel.top/15/nike-air-max-lunar-1-womens-black-purple ">nike air max lunar 1 womens black purple</a><a href="http://www.saltydogkennel.top/16/jordan-retro-6-all-star ">jordan retro 6 all star</a>
jordans for me 2014 cheap nike coral pink shoes http://www.film-management.top/16/jordans-for-me-2014-cheap-nike-coral-pink-shoes
cheap jordans size 15 mens shoes 1397/08/22 12:48 ب.ظ
<a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/6/air-jordan-11-6y-air-jordan-11-low ">air jordan 11 6y air jordan 11 low</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/7/mens-mizuno-wave-creation-13-gold-green ">mens mizuno wave creation 13 gold green</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/8/womens-nike-kyrie-1-gold-sky-blue ">womens nike kyrie 1 gold sky blue</a><a href="http://www.coastal-coatingsinc.top/9/nike-sb-dunk-low-names-nike-dunk-low-premium-sb-eire-edition-net ">nike sb dunk low names nike dunk low premium sb eire edition net</a>
cheap jordans size 15 mens shoes http://www.bioniklaboratories.top/39/cheap-jordans-size-15-mens-shoes
notre dame fighting irish shop 1397/08/22 12:48 ب.ظ
<a href="http://www.clickrightconsult.top/1/madison-square-12-huntsville-al ">madison square 12 huntsville al</a><a href="http://www.clickrightconsult.top/10/nike-air-foamposite-pro-gs ">nike air foamposite pro gs</a><a href="http://www.clickrightconsult.top/11/air-jordan-retro-6-galaxy-glow-in-the-dark-for-sale-cheap-5 ">air jordan retro 6 galaxy glow in the dark for sale cheap 5</a><a href="http://www.clickrightconsult.top/12/nike-flex-run-2015-womens ">nike flex run 2015 womens</a>
notre dame fighting irish shop http://www.edmontonconsularball.top/19/notre-dame-fighting-irish-shop
glamor blue jordans 11 swag 1397/08/22 12:46 ب.ظ
<a href="http://www.ronaxecpa.top/35/air-jordan-retro-3.5-sky-blue-pink ">air jordan retro 3.5 sky blue pink</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/36/nike-lunarlaunch-purple-running-shoes ">nike lunarlaunch purple running shoes</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/37/nike-air-flight-89-red-orange ">nike air flight 89 red orange</a><a href="http://www.ronaxecpa.top/38/timberland-old-glory ">timberland old glory</a>
glamor blue jordans 11 swag http://www.cybersquattingmodel.top/37/glamor-blue-jordans-11-swag
Quest Bars Cheap 1397/08/18 07:04 ق.ظ
Wow, marvelous blog format! How lengthy have you been running a blog for?
you made running a blog glance easy. The total look of your site
is excellent, let alone the content material!
nike mens air max skyline air max skyline reviews 1397/08/15 12:03 ب.ظ
<a href="http://www.makeyourkidgreat.com/1/nike-dunk-low-michael-jackson-sample ">nike dunk low michael jackson sample</a><a href="http://www.makeyourkidgreat.com/10/womens-nike-shox-current-orange-grey ">womens nike shox current orange grey</a><a href="http://www.makeyourkidgreat.com/11/green-blue-and-grey-air-max ">green blue and grey air max</a><a href="http://www.makeyourkidgreat.com/12/nike-air-max-defy-run-mens-gray ">nike air max defy run mens gray</a>
nike mens air max skyline air max skyline reviews http://www.ilawyertv.com/10/nike-mens-air-max-skyline-air-max-skyline-reviews
nike air jordan cover 3 1397/08/15 12:03 ب.ظ
<a href="http://www.aboutpeterborough.com/31/nike-internationalist-white-beige-green-nike-internationalist-w-shoes-white-beige-green ">nike internationalist white beige green nike internationalist w shoes white beige green</a><a href="http://www.aboutpeterborough.com/32/buy-nike-kyrie-s1-hybrid-all-white-for-sale ">buy nike kyrie s1 hybrid all white for sale</a><a href="http://www.aboutpeterborough.com/33/adidas-femme-zx-700-w-noir-blanc-dor-chaussures-achat-pas-cher-prix ">adidas femme zx 700 w noir blanc dor chaussures achat pas cher prix</a><a href="http://www.aboutpeterborough.com/34/nike-lebron-12-womens-yellow-silver ">nike lebron 12 womens yellow silver</a>
nike air jordan cover 3 http://www.tampakidapalooza.com/17/nike-air-jordan-cover-3
nike air max 97 ultra rose gold side 1397/08/15 12:03 ب.ظ
<a href="http://www.sm4rtdesign.com/6/adidas-zx-flux-unisex-white ">adidas zx flux unisex white</a><a href="http://www.sm4rtdesign.com/7/skip-bayless-sneaker-shopping ">skip bayless sneaker shopping</a><a href="http://www.sm4rtdesign.com/8/nike-jordan-1-i-ko-hi-retro-nike-retro-air-jordan-1-i ">nike jordan 1 i ko hi retro nike retro air jordan 1 i</a><a href="http://www.sm4rtdesign.com/9/womens-nike-free-5.0-blue-white ">womens nike free 5.0 blue white</a>
nike air max 97 ultra rose gold side http://www.815cleaning.com/13/nike-air-max-97-ultra-rose-gold-side
nike air presto ultra breeze lemon chiffon 1397/08/15 12:00 ب.ظ
<a href="http://www.nsa-hamburg.com/28/nike-ltd-air-max-black-and-gold ">nike ltd air max black and gold</a><a href="http://www.nsa-hamburg.com/29/jordan-eclipse-spring-2015 ">jordan eclipse spring 2015</a><a href="http://www.nsa-hamburg.com/3/online-2011-air-jordan-cmft-max-12-leather-mens-shoes-black-white ">online 2011 air jordan cmft max 12 leather mens shoes black white</a><a href="http://www.nsa-hamburg.com/30/nike-brazen-6.0-8-colorways ">nike brazen 6.0 8 colorways</a>
nike air presto ultra breeze lemon chiffon http://www.highschooldiploma4u.com/17/nike-air-presto-ultra-breeze-lemon-chiffon
womens nike air max 1 green pink 1397/08/13 03:03 ق.ظ
<a href="http://www.cassandraredden.org/201409/mens-nike-free-flyknit-5.0-all-grey ">mens nike free flyknit 5.0 all grey</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201410/nike-roshe-hi-sneakerboot ">nike roshe hi sneakerboot</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201411/adidas-rose-red-white ">adidas rose red white</a><a href="http://www.cassandraredden.org/201412/nike-free-5.0-id-mens ">nike free 5.0 id mens</a>
womens nike air max 1 green pink http://www.electric-truck-trader.com/201507/womens-nike-air-max-1-green-pink
womens nike lebron 13 gold orange 1397/08/13 03:03 ق.ظ
<a href="http://www.flooringbyrr.com/201709/air-jordan-6-women-013 ">air jordan 6 women 013</a><a href="http://www.flooringbyrr.com/201710/womens-air-jordan-retro-10-purple-green ">womens air jordan retro 10 purple green</a><a href="http://www.flooringbyrr.com/201711/air-jordan-super-fly-yellow-green ">air jordan super fly yellow green</a><a href="http://www.flooringbyrr.com/201712/nike-free-tr-flyknit-5.0-red-white ">nike free tr flyknit 5.0 red white</a>
womens nike lebron 13 gold orange http://www.tenerife-travel-guide.com/201608/womens-nike-lebron-13-gold-orange
nike city sandal iii kids camel 1397/08/13 03:02 ق.ظ
<a href="http://www.mideconsultores.com/201701/nike-free-3.0-white-yellow ">nike free 3.0 white yellow</a><a href="http://www.mideconsultores.com/201702/air-jordan-retro-6-womens-yellow-white ">air jordan retro 6 womens yellow white</a><a href="http://www.mideconsultores.com/201703/nike-lunar-control-golf-shoes-blue ">nike lunar control golf shoes blue</a><a href="http://www.mideconsultores.com/201704/new-nike-sb-dunk-low ">new nike sb dunk low</a>
nike city sandal iii kids camel http://www.idtheftagent.com/201607/nike-city-sandal-iii-kids-camel
nike flyknit lunar 3 green pink 1397/08/13 03:02 ق.ظ
<a href="http://www.iceep.net/201701/air-max-95-sneakerboot-olive-quilt ">air max 95 sneakerboot olive quilt</a><a href="http://www.iceep.net/201702/nike-kaishi-black-on-feet ">nike kaishi black on feet</a><a href="http://www.iceep.net/201703/adidas-tubular-runner-weave-white ">adidas tubular runner weave white</a><a href="http://www.iceep.net/201704/nike-air-max-bw-purple-black ">nike air max bw purple black</a>
nike flyknit lunar 3 green pink http://www.kelley-radix.com/201606/nike-flyknit-lunar-3-green-pink
nike air max 90 jacquard bright magenta 1397/08/13 03:01 ق.ظ
<a href="http://www.mcculloughlaw.net/201505/mens-nike-zoom-pegasus-32-green-orange ">mens nike zoom pegasus 32 green orange</a><a href="http://www.mcculloughlaw.net/201506/nike-fingertrap-air-max-blue ">nike fingertrap air max blue</a><a href="http://www.mcculloughlaw.net/201507/womens-supra-skytop-gold-blue ">womens supra skytop gold blue</a><a href="http://www.mcculloughlaw.net/201508/air-jordan-retro-9-womens-purple-grey ">air jordan retro 9 womens purple grey</a>
nike air max 90 jacquard bright magenta http://www.sixteen-pads.com/201601/nike-air-max-90-jacquard-bright-magenta
womens asics gel kinsei 5 blue sky blue 1397/08/13 03:01 ق.ظ
<a href="http://www.thetechinfo.net/201505/nike-flyknit-lunar-3-multicolor-womens ">nike flyknit lunar 3 multicolor womens</a><a href="http://www.thetechinfo.net/201506/nike-air-max-cage-grey-purple-womens-tennis-shoes ">nike air max cage grey purple womens tennis shoes</a><a href="http://www.thetechinfo.net/201507/nike-sb-blazer-quickstrike ">nike sb blazer quickstrike</a><a href="http://www.thetechinfo.net/201508/black-nike-shox-mens-cheap ">black nike shox mens cheap</a>
womens asics gel kinsei 5 blue sky blue http://www.turn1images.com/201607/womens-asics-gel-kinsei-5-blue-sky-blue
nike air max 90 womens green sky blue 1397/08/13 03:01 ق.ظ
<a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201605/nike-air-max-womens-pink-and-grey ">nike air max womens pink and grey</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201606/womens-asics-gel-noosa-tri-8-blue-purple ">womens asics gel noosa tri 8 blue purple</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201607/nike-air-max-2016-for-sale ">nike air max 2016 for sale</a><a href="http://www.atlantablackbusinessdirectory.com/201608/air-jordan-retro-13-sky-blue-blue ">air jordan retro 13 sky blue blue</a>
nike air max 90 womens green sky blue http://www.viewonlinetraining.com/201609/nike-air-max-90-womens-green-sky-blue
womens nike free tr connect black 1397/08/13 03:01 ق.ظ
<a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201409/nike-kobe-fast-break-mamba ">nike kobe fast break mamba</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201410/nike-air-presto-br-qs-black-white ">nike air presto br qs black white</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201411/nike-lebron-10-elite-orange ">nike lebron 10 elite orange</a><a href="http://www.alpenimmobilieninvest.com/201412/nike-kyrie-3-green-gold ">nike kyrie 3 green gold</a>
womens nike free tr connect black http://www.cataclysm-bladefist.com/201608/womens-nike-free-tr-connect-black
nike roshe run fb 1397/08/13 03:00 ق.ظ
<a href="http://www.parkwayeventplanning.com/201605/nike-soccers-shoes-yellow-red ">nike soccers shoes yellow red</a><a href="http://www.parkwayeventplanning.com/201606/nike-mercurial-superfly-v-fg-football-grass-green-blue-black ">nike mercurial superfly v fg football grass green blue black</a><a href="http://www.parkwayeventplanning.com/201607/mens-nike-free-run-4.0-red-yellow ">mens nike free run 4.0 red yellow</a><a href="http://www.parkwayeventplanning.com/201608/onde-comprar-tenis-nike-shox-original ">onde comprar tenis nike shox original</a>
nike roshe run fb http://www.fiallo.org/201608/nike-roshe-run-fb
Coconut Oil 1397/08/8 01:07 ب.ظ
Wonderful, what a web site it is! This web site provides useful facts to
us, keep it up.
nike air max 90 si medium grey 1397/08/3 09:17 ق.ظ
<a href="http://www.remodelvirginia.club/28/air-max-2013-white-red-dark-red-air-max-90-hyperfuse ">air max 2013 white red dark red air max 90 hyperfuse</a><a href="http://www.remodelvirginia.club/29/air-jordan-2017-blanco-rosado-mujeres-air-jordan-11-retro-blanco-rosado-2017-zapatos-venta ">air jordan 2017 blanco rosado mujeres air jordan 11 retro blanco rosado 2017 zapatos venta</a><a href="http://www.remodelvirginia.club/3/nike-air-max-1-womens-gold-orange ">nike air max 1 womens gold orange</a><a href="http://www.remodelvirginia.club/30/retro-5-jordans-blue ">retro 5 jordans blue</a>
nike air max 90 si medium grey http://www.devrocket.net/32/nike-air-max-90-si-medium-grey
mens retro jordan shoes sale air jordan 11 1397/08/3 09:17 ق.ظ
<a href="http://www.industrialfurnace.club/28/mens-nike-kobe-9-em-black-yellow-white ">mens nike kobe 9 em black yellow white</a><a href="http://www.industrialfurnace.club/29/dj-clark-kent-x-nike-sb-112-pack-more-images ">dj clark kent x nike sb 112 pack more images</a><a href="http://www.industrialfurnace.club/3/2013-jordans-shoes-for-girls ">2013 jordans shoes for girls</a><a href="http://www.industrialfurnace.club/30/redskins-air-max-95-size-10-for-sale-size-10-women ">redskins air max 95 size 10 for sale size 10 women</a>
mens retro jordan shoes sale air jordan 11 http://www.qualxserv.club/27/mens-retro-jordan-shoes-sale-air-jordan-11
buy jordans 2013 online 1397/08/3 09:16 ق.ظ
<a href="http://www.welcome-you.club/13/nike-air-max-2012-womens-blue-pink-white-size-5-sky-blue-pink ">nike air max 2012 womens blue pink white size 5 sky blue pink</a><a href="http://www.welcome-you.club/14/air-max-95-sa ">air max 95 sa</a><a href="http://www.welcome-you.club/15/jordan-online-size-7 ">jordan online size 7</a><a href="http://www.welcome-you.club/16/nike-jordan-blue-and-white ">nike jordan blue and white</a>
buy jordans 2013 online http://www.inclusionsiksika.net/31/buy-jordans-2013-online
nike kaishi run triple black excesive shoes u2014 nike kaishi run triple black 1397/08/3 09:16 ق.ظ
<a href="http://www.serviceassuranceforum.club/28/all-white-jordan-13-real ">all white jordan 13 real</a><a href="http://www.serviceassuranceforum.club/29/black-and-red-2014-nike-air-max ">black and red 2014 nike air max</a><a href="http://www.serviceassuranceforum.club/3/jordan-retro-13-spiderman-jordan-retro-13-for-sale ">jordan retro 13 spiderman jordan retro 13 for sale</a><a href="http://www.serviceassuranceforum.club/30/nike-lebron-14-wolf-grey-maroon-pe ">nike lebron 14 wolf grey maroon pe</a>
nike kaishi run triple black excesive shoes u2014 nike kaishi run triple black http://www.nanotagtechnology.net/31/nike-kaishi-run-triple-black-excesive-shoes-u2014-nike-kaishi-run-triple-black
air max zero 180 1397/08/3 09:16 ق.ظ
<a href="http://www.outdoor-blog.net/24/nike-air-max-1-navy-blue-red-beige-nike-air-max-1-navy-leather ">nike air max 1 navy blue red beige nike air max 1 navy leather</a><a href="http://www.outdoor-blog.net/25/release-date-reminder-air-jordan-4-19-countdown-pack ">release date reminder air jordan 4 19 countdown pack</a><a href="http://www.outdoor-blog.net/26/nike-air-force-1-low-3m-digi-camo-the-upcoming-nike-lunar-force-1-low-digi-camo-uses ">nike air force 1 low 3m digi camo the upcoming nike lunar force 1 low digi camo uses</a><a href="http://www.outdoor-blog.net/27/mens-nike-solarsoft-kd-slide-green-purple ">mens nike solarsoft kd slide green purple</a>
air max zero 180 http://www.augustoalves.club/6/air-max-zero-180
womens nike free 3.0 v4 white black 1397/08/3 09:15 ق.ظ
<a href="http://www.omnilush.net/1/adidas-yeezy-950-boots ">adidas yeezy 950 boots</a><a href="http://www.omnilush.net/10/boys-grade-school-nike-air-express-training-shoes ">boys grade school nike air express training shoes</a><a href="http://www.omnilush.net/11/jordan-rare-air-purple-and-grey ">jordan rare air purple and grey</a><a href="http://www.omnilush.net/12/nike-zoom-hyperrev-2015-opiniones ">nike zoom hyperrev 2015 opiniones</a>
womens nike free 3.0 v4 white black http://www.klarekante.club/35/womens-nike-free-3.0-v4-white-black
mint green jordans size 6.5 1397/08/3 09:15 ق.ظ
<a href="http://www.grantdevelopers.club/13/air-jordan-5-air-sole-blue-black ">air jordan 5 air sole blue black</a><a href="http://www.grantdevelopers.club/14/nike-blue-air-max-90 ">nike blue air max 90</a><a href="http://www.grantdevelopers.club/15/jordans-online-size-6.5 ">jordans online size 6.5</a><a href="http://www.grantdevelopers.club/16/red-and-black-nike-and-jordan-heels ">red and black nike and jordan heels</a>
mint green jordans size 6.5 http://www.readinessliving.club/3/mint-green-jordans-size-6.5
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.