تبلیغات
امام حسن مجتبی علیه السلام - روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
روزی که حقیقت اعمال بر ملا می شوند!
نظرات |

حتماً تا به حال شنیده اید که انسانهایی وجود دارند که آنقدر در عمل و نظر انسانهای وارسته ای هستند که خداوند به آنها چشم برزخی عطا کرده است. این افراد در همین دنیا زندگی می کنند اما چیزهایی مشاهده می کنند که انسان های عادی از درک آن عاجز و محجوب هستند.

اما سوال مهم اینجاست که آخرت چیست؟ جوابی که عقل و نقل آن را تأیید می کنند این است که آخرت باطن همین دنیاست.

دلایل قرآنی و روایی:

1. «یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُون » "آنها تنها ظاهرى از زندگى دنیا مى دانند و از آخرت غافلند"( سوره روم آیه 7)
این آیه بیان کرده است که آن افراد ظاهر دنیا را می دانند و هر مخاطبی از این جمله می تواند بفهمد که آن افراد باطن دنیا را نمی دانند و به طور عادی انتظار می رفت که گفته شود آنها از باطن دنیا غافلند، اما گفته شده است که آنها از آخرت غافلند. واضح است که این سیاق گویای این مطلب می باشد که آخرت باطن دنیاست. همانگونه که مثلاً به دوست خود می گوییم تو ظاهر کلام من را فهمیدی و چیز دیگر را نفهمیدی و منظور این است که باطن حرف من را نفهمیدی.

آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.

2. «كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقینِ /لَتَرَوُنَّ الْجَحیم »"نه،قطعاً اگر به علم الیقین برسید/آن وقت دوزخ را خواهید دید"( سوره تکاثر آیه 5و6)
ظاهر این آیه اینست که اگر اینان علم الیقین داشتند آتش را مشاهده می کردند و نگفته در زمان و مکانی دیگر بلکه ظاهرش اینست که همین جا آتش وجود دارد اما این افراد نمی توانند مشاهده کنند.
خب این افراد که ظاهر را مشاهده می کنند پس لاجرم این آتش باید در ظاهر دنیا نباشد و غیر از ظاهر هم چیزی جز باطن نیست. پس آتش در باطن همین دنیاست.
3. «إِنَّ الَّذینَ یَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى ظُلْماً إِنَّما یَأْكُلُونَ فی بُطُونِهِمْ ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعیرا»" آنان كه مال یتیمان را به ستمگرى مى خورند در حقیقت آنها در شكم خود آتش جهنم فرو مى برند و به زودى به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد"
ظاهر این آیه هم گویای این است که کسانی که ظالمانه مال یتیم را می خورند، در واقع آتش می خورند. این آیه نمی گوید این افراد در زمان و مکانی دیگر آتش خواهند خورد بلکه ظاهرش این است که همین مال یتیم برای آنها آتش است. خب در اینجا که چیزی آتش نگرفت پس معلوم می شود که منظور ظاهر نیست و آتش، در باطن است.
4. «اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِی الْأَمْوالِ وَ الْأَوْلادِ كَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ یَكُونُ حُطاماً وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُور»"بدانید كه زندگى دنیا بازیچه و لهو و زینت و تفاخر بین شما و تكاثر در اموال و اولاد است مثل آن بارانى است كه كفار از روییدن گیاهانش به شگفت درآیند، و گیاهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردى گراییده خشك مى شوند، دنیاى كفار نیز چنین است، البته در آخرت عذاب شدیدى است، و هم مغفرت و رضوانى از ناحیه خداست، و زندگى دنیا جز متاعى فریبنده نمى باشد."(سوره حدید آیه 20)
در این آیه قسمت «وَ فِی الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدیدٌ...» را می توان به لَعِبٌ عطف کرد و به این ترتیب معنا اینگونه می شود که همین زندگی ظاهری دنیا که از این پنج چیز تشکیل یافته است یک باطنی دارد که آنها به صورت عذاب شدید و یا مغفرت و رضای خدا بوده و بدین نحو جلوه می نماید.

در روایات هم نمونه هایی می توان آورد که گویای همین مسأله است:

1) روایت معراج

 پیامبر (صلی الله و علیه و آله ) در شب معراج خود برخی از جهنمیان را مشاهده کردند.(1) آنان زنانی بودند که در دنیا اعمال بدی را مرتکب شده بودند و به واسطه اعمال مختلف، به عذاب های مختلفی دچار شده بودند.

2) حدیث حقیقت

بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.

پیامبر (صلی الله و علیه و آله)، یک روز صبح، پس از برگزاری نماز صبح با اهل صفه، چشمش به جوانی افتاد با وضعیتی خاص، که توجه حضرت را جلب کرد. او حارثة بن نعمان انصاری بود. حضرت جویای احوال وی شد; و آنگاه صحبت هایی مطرح شد که به عنوان «حدیث حقیقت » شناخته می شود.
مرحوم کلینی در کتاب اصول کافی در باب «حقیقت ایمان و یقین» از «کتاب ایمان و کفر» درباره دیدار پیامبر (صلی الله و علیه و آله) و حارث، دو حدیث نقل کرده است که هر دو از قول امام صادق (علیه السلام) می باشد. مضمون این دو حدیث یکی است.
 در این گفتگو اینگونه آمده است :"حارث به پیامبر (صلی الله و علیه و آله) می گوید گویا عرش پروردگارم را می نگرم که برای حساب گسترده گشته و گویا اهل بهشت را می بینم که در بهشت یکدیگر را ملاقات می کنند که گویا ناله اهل دوزخ را در میان دوزخ می شنوم.
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او بنده ای است که خداوند دلش را نورانی فرموده و خطاب به او فرمود: بصیرت یافتی، ثابت باش."(2)
 جوانی که به درجاتی از کمال رسیده بوده است بهشت و جهنم را می دیده است و پیامبر (صلی الله و علیه و آله) هم به نحوی بر آن صحه گذاشته اند. این تأیید این مسأله است که بهشت و جهنم مکان و زمانی دیگر ندارد بلکه به گونه ای بوده است که آن جوان در همان زمان و مکان در ورای ظاهر امری دیگر را مشاهده می کرده است.
در این زمینه می توان آیات و روایات زیادی آورد و همچنین به لحاظ عقلی و فلسفی این مسأله مقبول حکما بوده و می توان برای آن ادله فلسفی اقامه کرد، که از اطاله کلام صرف نظر می کنیم.


نتیجه:
بر اساس مطالب بیان شده می توان گفت که آخرت همان باطن دنیاست و در آخرت در واقع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان قادر می شود تا باطن و حقیقت را مشاهده کند. در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از این امر با تجسم اعمال نیز یاد می کنند. دین وسیله ای است که توجه انسان را از دنیا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنیا (آخرت) می کند.
 «وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ» "و این زندگى دنیا چیزى جز لهو و بازى نیست و به درستى كه زندگى حقیقى، آخرت است اگر بناى فهمیدن داشته باشند."(سوره عنکبوت، آیه 64)
نکته پایانی آن است که بسیاری از انسانها تصور می کنند که باطن یک چیز و ظاهر چیز دیگریست و به طور کلی متفاوتند در حالی که ظاهر ظهور همان باطن است و اصلاً ظاهر بدون باطن بی معناست. ما همگی در عین حال که در ظاهر هستیم می توانیم به باطن توجه کنیم و ذکر گفتن چیزیست که همین کار را برای انسان انجام می دهد.:: مرتبط با: عمومی .اسلامی .قران. ,
نویسنده : عظیم جان آبادی
تاریخ : 1394/10/24
زمان : 09:40 ق.ظ
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
cialisps.com 1398/03/5 07:52 ق.ظ
best price on tadalafil 5mg [url=http://www.cialisps.com/]www.cialisps.com[/url] what
happens when you take a tadalafil
unjhearf 1398/03/5 07:31 ق.ظ
http://casinoslots.us.org/ - dit is spam vegas slots online casino foxwoods resort casino <a href="http://casinoslots.us.org/">free games for - slots hollywood</a>
cheap viagra india 1398/03/5 06:32 ق.ظ
can you take sildenafil if you are young cheap viagra pills watermelon and
lemon viagra.
rvljuile 1398/03/5 06:22 ق.ظ
http://buyvlaqra.com - generic viagra canada viagra sale online <a href="http://buyvlaqra.com/#">costco online pharmacy</a>
buy viagra 1398/03/5 05:24 ق.ظ
sildenafil priapism sickle cell disease http://viagrabs.com viagrabs.com.
sildenafil citrate chemical composition.
vdsWoush 1398/03/5 12:52 ق.ظ
http://playersonlinecasinogo.com/ - casino blackjack chumba casino <a href="http://playersonlinecasinogo.com/">online casino slots</a>
unjhearf 1398/03/4 10:39 ب.ظ
http://casinoslots.us.org/ - online slots free hallmark casino online <a href="http://casinoslots.us.org/">free casino games slotomania</a>
unjhearf 1398/03/4 08:15 ب.ظ
http://casinoslots.us.org/ - free slot games with no download rivers casino <a href="http://casinoslots.us.org/">online casino slots no do</a>
vdsWoush 1398/03/4 01:13 ب.ظ
http://playersonlinecasinogo.com/ - gsn casino slots casino games no download no registration <a href="http://playersonlinecasinogo.com/">online casino - casino slots online - play now!</a>
tgjArimb 1398/03/4 10:38 ق.ظ
http://redcasinoonline.com/ - free casino games slots casino slots free <a href="http://redcasinoonline.com/">gambling sites</a>
rfvOvarl 1398/03/4 05:40 ق.ظ
http://mylistonlinecasino.com/ - play casino all free casino slot games <a href="http://mylistonlinecasino.com/">casino games</a>
bseDrads 1398/03/4 01:26 ق.ظ
http://playlistredcasino.com/ - hallmark online casino best casino slots on facebook <a href="http://playlistredcasino.com/">betfair online casino</a>
payday loan 1398/03/4 12:29 ق.ظ
payday loans online
personal loans
loans bad credit
payday loan
vdsWoush 1398/03/3 10:11 ب.ظ
http://playersonlinecasinogo.com/ - dit is spam slots hollywood tropicana online casino <a href="http://playersonlinecasinogo.com/">casino slots free</a>
vesIdoft 1398/03/3 09:43 ب.ظ
http://gogionlinecasino.com/ - chinook winds casino casino games <a href="http://gogionlinecasino.com/">vegas casino games</a>
gthSnisy 1398/03/3 09:29 ب.ظ
http://goplayonlinecasinos.com/ - п»їplay casino games online best casino slots on facebook <a href="http://goplayonlinecasinos.com/">play casino games</a>
gthSnisy 1398/03/3 09:09 ب.ظ
http://goplayonlinecasinos.com/ - russian roulette gold fish casino slots <a href="http://goplayonlinecasinos.com/">online casino slots</a>
http://viagrauga.com/ 1398/03/3 07:35 ب.ظ
how to stop flushing from sildenafil generic viagra free shipping http://viagrauga.com/ viagra online without script tenho 60
anos posso tomar sildenafil
frcBlige 1398/03/3 07:22 ب.ظ
http://userlistcasinoonline.com/ - online roulette kostenlos ohne anmeldung free online casino games <a href="http://userlistcasinoonline.com/">online roulette maximum bet</a>
gwrjuile 1398/03/3 05:44 ب.ظ
http://listplayonlinecasino.com/ - play slots for real money vegas slots online <a href="http://listplayonlinecasino.com/">casino casino casinos online</a>
cvanielfyebvo 1398/03/3 04:21 ب.ظ
ttwomrqyurdj payday loans no credit <a href=http://rentechpaydayloans.com/>online payday loans</a> payday loans vancouver wa <a href="http://rentechpaydayloans.com/">bad credit payday loans guaranteed approval direct lenders</a>
ktanielacdpkd 1398/03/3 04:21 ب.ظ
uwaiqiwmgunf payday loans albuquerque <a href=http://rentechpaydayloans.com/>payday loans mobile al</a> payday loan las vegas <a href="http://rentechpaydayloans.com/">payday loans online no credit check instant approval</a>
tgjArimb 1398/03/3 03:38 ب.ظ
http://redcasinoonline.com/ - free casino games no download new no deposit casinos accepting us players <a href="http://redcasinoonline.com/">casino online slots</a>
bseDrads 1398/03/3 03:01 ب.ظ
http://playlistredcasino.com/ - online casino reviews free slots games <a href="http://playlistredcasino.com/">slotomania slot machines</a>
bseDrads 1398/03/3 12:40 ب.ظ
http://playlistredcasino.com/ - casino bonus big fish casino <a href="http://playlistredcasino.com/">virgin casino online</a>
vdgsmutt 1398/03/3 11:12 ق.ظ
http://toptopcasinoonline.com/ - free online slots blazing 7s free slots games <a href="http://toptopcasinoonline.com/">visiter le site web du posteur</a>
rfvOvarl 1398/03/3 11:01 ق.ظ
http://mylistonlinecasino.com/ - free online casino posh casino online <a href="http://mylistonlinecasino.com/">free vegas casino games</a>
gwrjuile 1398/03/3 08:30 ق.ظ
http://listplayonlinecasino.com/ - bonus casino online casino gambling <a href="http://listplayonlinecasino.com/">online casino games casino games slots</a>
viagra online 1398/03/3 06:59 ق.ظ
what is meant by sildenafil in hindi http://triviagra.com/ sildenafil
mapuche antofagasta generic viagra 100mg hoeveel kost viagra
vesIdoft 1398/03/3 04:57 ق.ظ
http://gogionlinecasino.com/ - gsn casino on facebook free casino games no download cmpnl <a href="http://gogionlinecasino.com/">pala casino online</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


.:: This Template By : Theme-Designer.Com ::.